کانجی درس دوم

امروز در خدمت شما هستیم با درس دوم از آموزش کانجی ژاپنی. توی این درس میخوایم یک سری کانجی های پایه که خیلی پرتکرار هستند رو یاد بگیریم. خب اسپویل نمیکنم بریم سراغ کانجیا

پیش نیازهای این دوره:
◼️ حروف الفبای هیراگانا : کلیک کنید (درس اول)
◼️ حروف الفبای کاتاکانا : کلیک کنید (درس اول)
◼️ توجه: اگر نمیدونید کانجی چیه به این لینک یه سری بزنید.
◼️ لینک مفید دیگر: مسیر یادگیری ژاپنی

به تصویر زیر نگاه کن.

چند دقیقه وقت بذار … به کانجی های زیر نگاه کن با دقت . و حدس بزن ببین میتونی پیدا کنی هر کانجی مال کدوم بخش از عکسه؟

تونستی درست حدس بزنی؟اگه دوست داشتی تو نظرات بهم بگو چند تاشو تونستی درست بگی

خب حالا بریم پایین. به جدول زیر نگاه کن . ببین ریشه ی هر کانجی از کجا اومده! به معنیش و اونیومی و کونیومیشم دقت کن. اگر اونیومی و کونیومیشو همین الان دقیق یادنگرفتی مهم نیست. اما بخونشون و سعی کن تو ذهنت داشته باشی.

معنیاونیومیکونیومیکانجی به سمت کانجی    از نشانه
خورشیدka
آبsuiみず
طلا،
پول،
فلز
kinかね
زمین،
خاک
doつち
درس خواندنgakuまな-ぶ
مونث،
زن
joおんな
کودک

shi

زندگی،
تولد
sei、い-きる
う-まれる
قبلsenさき
مَن،
شخصی
shiわたし

حالا که با ریشه ی هر کانجی اشنا شدیم ، بریم سراغ یادگیری هرکدومشون.

.به جدول های زیر نگاه کن با دقت برات به دو روش مختلف نوشتم که چطور باید تمرین کنی! یه قلم و کاغذ بردار. سعی کن بنویسیشون. انقدری بنویس که یاد بگیریش قشنگ. اینجا بخشیه که باید اونیومی و کونیومی اش رو هم یاد بگیری. مثال های زیرشم بخون تا یادبگیری هر کانجی چطوری تنهایی یا کناره کانجیای دیگه ممکنه خونده شه. دوباره یاداوری میکنم هیچ راهی وجود نداره که بتونی بفهمی هر کانجی کنار اون یکی ، با اونیومی خونده میشه یا کونیومی! بجز روشِ تجربه ! پس خوب تمرین کن. بزن بریم

۱۱معنیکونیومیاونیومی
آتش

(ひ)
آتش

(か•ざん)
آتشفشان
曜日
(か•よう•び)
سه شنبه

 

۱۲معنیکونیومیاونیومی
آبみずスイ

(みず)
آب

(すい•でん)
زمین کشاورزی
曜日
(すい•よう•び)
چهارشنبه

 

۱۳

معنیکونیومیاونیومی
پول/طلا/فلزかねキン

(お•かね)
پول

(かね•だ)
کانِدا(یک اسم ژاپنی)
曜日
(か•よう•び)
پنج شنبه

(きん)
طلا

 

۱۴معنیکونیومیاونیومی
زمین*/خاک/سرزمینつち

(つち)
زمین

(ど•ぼく)
مهندسی عمران
曜日
(か•よう•び)
شنبه

*زمین به معنای کره ی زمین نیست! لغت انگلیسی آن نیز the ground است.

۱۵معنیکونیومیاونیومی
درس خواندنまな-ぶガク/ガッー

(がく•せい)
دانشجو

(だい•がく)
دانشگاه

(がっ•こう)
مدرسه

 

۱۶معنیکونیومیاونیومی
خانم/زن/
جنس مونث
おんなジョ

(おんな)
خانم، زن
の人
(おんな•の•ひと)
یک زن (معنای آن زن هم میدهد)

(かの•じょ)
او (ضمیر مونث)

 

۱۷معنیکونیومیاونیومی
کودک

(こ)
کودک
女の
(おんな•の•こ)
دختربچه
学生
(じょ•し•がく•せい)
دانش آموز دختر

 

۱۸معنیکونیومیاونیومی
زندگی،
تولد*
い-きる、
う-まれる
せい

きる
(い•きる)
زندگی کردن

まれる
(う•まれる)
بدنیا آمدن

先生
(せん•せい)
معلم

(がく•せい)
دانش آموز

*واژه ی تولد اینجا ، به مفهوم متولد شدن یا بدنیا آمدن است. و تولدت مبارک کاملا جور دیگری نوشته می شود.

۱۹معنیکونیومیاونیومی
قبلさきセン

(さき)
قبل از…

(せん•せい)
معلم


(せん•げつ)
ماه گذشته

 

۲۰معنیکونیومیاونیومی
من/
شخصی
わたし

(わたし)
من(ضمیر)

(わたくし)
من(روش سنتی تلفظ ضمیر)
立大学
(し•りつ•だい•がく)
دانشگاه خصوصی

 

تمرین ها:

یک کاغذ و خودکار بردارید ، ابتدا جواب هر سوال رو روی کاغذ بنویسید، سپس به تب پاسخ ها مراجعه کرده و غلط های خودتون رو تصحیح کنید. این روش برای همه ی سوالات زیر جوابگو است.

تمرین ۱: کانجی های زیر را بخوانید
(سعی کنید اول بخوانید حتما ، و اگر یادتان نیامد آن زمان به پاسخ نگاه کنید)
توجه: این تمرین را میتوانید برعکس هم انجام بدهید! به این صورت که به روماجی بروید و سعی کنید کانجیِ هر روماجی را روی کاغذ بنویسید و سپس درستی آن را چک کنید.

ژاپنیروماجیمعنی
よう
よう
よう
よう
よう学生
よう先生
よう 

getsuyoubiwatashi
kayoubionnna
suiyoubika
mokuyoubitsuchi
kinyoubigakusei
doyoubisensei
nichiyoubi 

دوشنبهمن
سه شنبهزن
چهارشنبهآتش
پنج شنبهزمین
جمعهدانشجو
شنبهمعلم
یکشنبه 

سعی کنید جمله های زیر را به درستی بخوانید. این تمرین را از روماجی به فارسی نیز می توانید انجام دهید. 

ژاپنیروماجیمعنی

 1) これは山田さんのお金です。

۲) すみません。水をください。

۳) あの女の人は学生です。

۴) 金田さんは大学の先生です。

۵) 私は学生ではありません。

۶) あの女子学生۲۱です。

۷) 私の生ねん月日は۱۹۶۰ねん۳月۱۱日です。

 1) kore wa yamada-san no okane desu.

۲) sumimasen, mizu o kudasai.

۳) ano onnna no hito wa gakusei desu. 

۴) kanedasan wa daigaku no sensei desu

۵) watashi wa gakusei dewa arimasen.

۶) ano jo-shi-kou-sei ni juu-ichi desu. 

۷) watashi no sei-nen-ga-ppi  wa sen-kyuu-hyaku-roku nen san gatsu juu-ichi nichi desu.

 1) این پول یامادا-سان است

ببخشید، لطفا آب را [به من] بدهید (۲

آن دختر دانشجو است (۳

کانِدا-سان معلمِ دانشگاه است (۴

من دانشجو نیستم (۵

آن دختر دانشجو ۲۱ ساله است (۶

تاریخ تولد من سال ۱۹۶۰ ماه سوم روز یازدهم است (۷

 

خب حالا که کانجیا رو یاد گرفتی ! میتونی حدس بزنی هر کانجی چی بود دیگه درسته؟ برو به سوال پایین ببین چیکار میکنی:

سوالجواب

خب اینجا هم باید کانجی مناسبو حدس بزنی. کانجیشو با شمارش روی کاغذ بنویش و وقتی تموم شد یکسره برو چک کن جوابا رو 

ژاپنیروماجی

 

به تصویر زیر نگاه کنید. این یک تقویم از ماه دوم میلادی است. (تقویم رسمی ژاپن). در ژاپن چون هر روز از هفته به یک کانجی اختصاص دارد ، مرسوم است موقع خلاصه کردن ، کل کلمه را ننوشته و تنها به نوشتن کانجی نماد آن روز بستنده می کنند. حال در زیرِ عکس ، به سوالات زیر پاسخ بدهید.

سوالجواب

 ۱) ۲がつ۱۲にちなに曜日ようびですか? (روز۱۲ از ماه ۲ ام ، چند شنبه است؟)

 ۲) ۲がつ۱۵にちなに曜日ようびですか?

 3) ۲がつ۱۷にちなに曜日ようびですか?

 ۴) ۲がつ۲۱にちなに曜日ようびですか?

 ۵) ۲がつ۲۳にちなに曜日ようびですか?

 1) ۲۱۲ようです。

 2) ۲۱۵ようです。

 3) ۲۱۷ようです。

 4) ۲۲۱ようです。

 5) ۲۲۳ようです。

 خب خبببببببببببببب
این درس هم به پایان رسید. 
راضی بودید؟ سوالا رو تونستید جواب بدید؟ 
لطفا حرفاتون رو از طرف نظراته پایین با ما درمیون بذارین. تا درس بعدی خدانگهدار

 

Tsubaki
زمانی که خودم با سختی ژاپنی رو یاد گرفتم یا درباره ی ژاپن مطالعه میکردم ، با خودم گفتم چرا من کاری نکنم تا کسانی که مثل منن به کنجکاوی هاشون راحت تر پاسخ ندن؟ این شد که بالاخره موفق شدم داروما رو تاسیس کنم. اینجا شما میتونید هرچیزی درباره ی ژاپن رو پیدا کنید! اگه مشغله ی کاریم بذاره، سعی میکنم زود به زود آپدیت کنم! و اینو بدونین نظرات و استقبال شما رابطه ی مستقیمی با انگیزه ی من برای آپدیت داره. پس یادتون نره حتما نظر بذارین. ممنون
guest
10 دیدگاه
جدیدترین ها
قدیمی ترین ها بیشترین امتیاز داده شده ها
دیدگاه های درون خطی
دیدن همه ی دیدگاه ها
MAKO

سلام
ببخشید میخواستم بپرسم چرا توی کونیومی با هیراگانا نوشتین ولی توی اونیومی با کاتاکانا؟
باید همینطوری باشه؟

چند تا جا هم ادیت لازم داشت : 土 بخش کونیومی نوشته بودین かね در حالی باید مینوشتین つち
و البته 学 رو هم آتش معنی کردین اما بالاتر نوشتین درس خواندن

البته خیلییییییییییییی ممنون از سایت فوق العاده تون

MAKO

子 رو هم آتش معنی کردین ولی بالاتر کودک نوشتین

Kamran

فرقی بین 今晩 و 今夜 هستش به نظرتون؟

A

مرسی خدا خیرت بده، ادامه بده. V

بهار

سلام من خیلی راضیم از درسا
مرسی واقعا
امیدوارم ادامه بدین همینطور پر قدرت فقط یه سوالی داشتم هر درس کانجی کی توی سایت گذاشته میشه ؟

تسوباکی

سلام بهار عزیزم
باعث افتخار ماست که از درسنامه ها رضایت دارین و صد البته ژاپنی رو تا حد کانجی پیش رفتین!
دوره ی آموزش کانجی ، همونطور که مشاهده میکنید ، درسنامه های سنگینی داره به همین دلیل درست کردنشون کمی وقت گیره…
درحال حاضر هر درسنامه ، یکشنبه های هر هفته منتشر میشه. درصورت تغییر زمان یا برنامه ، بهتون پیشنهاد میکنم صفحه ی مسیر خودآموز یادگیری ژاپنی رو همیشه چک بکنید. همینطور توی اون صفحه بخش آموزش کانجی ، نکته هایی ممکنه قبل از شروع اون درسنامه ذکر بشه که دونستنش خالی از لطف نیست.
لینک : daruma.info/مسیر-یادگیری-ژاپنی/
ممنون از اینکه همراه داروما هستید.