کانجی درس دوم

امروز در خدمت شما هستیم با درس دوم از آموزش کانجی ژاپنی. توی این درس میخوایم یک سری کانجی های پایه که خیلی پرتکرار هستند رو یاد بگیریم. خب اسپویل نمیکنم بریم سراغ کانجیا

پیش نیازهای دوره ی آموزش کانجی:

به تصویر زیر نگاه کن.

چند دقیقه وقت بذار … به کانجی های زیر نگاه کن با دقت . و حدس بزن ببین میتونی پیدا کنی هر کانجی مال کدوم بخش از عکسه؟

تونستی درست حدس بزنی؟اگه دوست داشتی تو نظرات بهم بگو چند تاشو تونستی درست بگی

خب حالا بریم پایین. به جدول زیر نگاه کن . ببین ریشه ی هر کانجی از کجا اومده! به معنیش و اونیومی و کونیومیشم دقت کن. اگر اونیومی و کونیومیشو همین الان دقیق یادنگرفتی مهم نیست. اما بخونشون و سعی کن تو ذهنت داشته باشی.

معنی اونیومی کونیومی کانجی به سمت کانجی    از نشانه
خورشید ka
آب sui みず
طلا،
پول،
فلز
kin かね
زمین،
خاک
do つち
درس خواندن gaku まな-ぶ
مونث،
زن
jo おんな
کودک

shi

زندگی،
تولد
sei 、い-きる
う-まれる
قبل sen さき
مَن،
شخصی
shi わたし

حالا که با ریشه ی هر کانجی اشنا شدیم ، بریم سراغ یادگیری هرکدومشون.

.به جدول های زیر نگاه کن با دقت برات به دو روش مختلف نوشتم که چطور باید تمرین کنی! یه قلم و کاغذ بردار. سعی کن بنویسیشون. انقدری بنویس که یاد بگیریش قشنگ. اینجا بخشیه که باید اونیومی و کونیومی اش رو هم یاد بگیری. مثال های زیرشم بخون تا یادبگیری هر کانجی چطوری تنهایی یا کناره کانجیای دیگه ممکنه خونده شه. دوباره یاداوری میکنم هیچ راهی وجود نداره که بتونی بفهمی هر کانجی کنار اون یکی ، با اونیومی خونده میشه یا کونیومی! بجز روشِ تجربه ! پس خوب تمرین کن. بزن بریم

۱۱ معنی کونیومی اونیومی
آتش

(ひ)
آتش

(か•ざん)
آتشفشان
曜日
(か•よう•び)
سه شنبه

 

۱۲ معنی کونیومی اونیومی
آب みず スイ

(みず)
آب

(すい•でん)
زمین کشاورزی
曜日
(すい•よう•び)
چهارشنبه

 

۱۳

معنی کونیومی اونیومی
پول/طلا/فلز かね キン

(お•かね)
پول

(かね•だ)
کانِدا(یک اسم ژاپنی)
曜日
(か•よう•び)
پنج شنبه

(きん)
طلا

 

۱۴ معنی کونیومی اونیومی
زمین*/خاک/سرزمین かね

(つち)
زمین

(ど•ぼく)
مهندسی عمران
曜日
(か•よう•び)
شنبه

*زمین به معنای کره ی زمین نیست! لغت انگلیسی آن نیز the ground است.

۱۵ معنی کونیومی اونیومی
آتش まな-ぶ ガク/ガッー

(がく•せい)
دانشجو

(だい•がく)
دانشگاه

(がっ•こう)
مدرسه

 

۱۶ معنی کونیومی اونیومی
خانم/زن/
جنس مونث
おんな ジョ

(おんな)
خانم، زن
の人
(おんな•の•ひと)
یک زن (معنای آن زن هم میدهد)

(かの•じょ)
او (ضمیر مونث)

 

۱۷ معنی کونیومی اونیومی
آتش

(こ)
کودک
女の
(おんな•の•こ)
دختربچه
学生
(じょ•し•がく•せい)
دانش آموز دختر

 

۱۸ معنی کونیومی اونیومی
زندگی،
تولد*
い-きる、
う-まれる
せい

きる
(い•きる)
زندگی کردن

まれる
(う•まれる)
بدنیا آمدن

先生
(せん•せい)
معلم

(がく•せい)
دانش آموز

*واژه ی تولد اینجا ، به مفهوم متولد شدن یا بدنیا آمدن است. و تولدت مبارک کاملا جور دیگری نوشته می شود.

۱۹ معنی کونیومی اونیومی
قبل さき セン

(さき)
قبل از…

(せん•せい)
معلم


(せん•げつ)
ماه گذشته

 

۲۰ معنی کونیومی اونیومی
من/
شخصی
わたし

(わたし)
من(ضمیر)

(わたくし)
من(روش سنتی تلفظ ضمیر)
立大学
(し•りつ•だい•がく)
دانشگاه خصوصی

 

تمرین ها:

یک کاغذ و خودکار بردارید ، ابتدا جواب هر سوال رو روی کاغذ بنویسید، سپس به تب پاسخ ها مراجعه کرده و غلط های خودتون رو تصحیح کنید. این روش برای همه ی سوالات زیر جوابگو است.

تمرین ۱: کانجی های زیر را بخوانید
(سعی کنید اول بخوانید حتما ، و اگر یادتان نیامد آن زمان به پاسخ نگاه کنید)
توجه: این تمرین را میتوانید برعکس هم انجام بدهید! به این صورت که به روماجی بروید و سعی کنید کانجیِ هر روماجی را روی کاغذ بنویسید و سپس درستی آن را چک کنید.

ژاپنیروماجیمعنی
よう
よう
よう
よう
よう 学生
よう 先生
よう  

getsuyoubi watashi
kayoubi onnna
suiyoubi ka
mokuyoubi tsuchi
kinyoubi gakusei
doyoubi sensei
nichiyoubi  

دوشنبه من
سه شنبه زن
چهارشنبه آتش
پنج شنبه زمین
جمعه دانشجو
شنبه معلم
یکشنبه  

سعی کنید جمله های زیر را به درستی بخوانید. این تمرین را از روماجی به فارسی نیز می توانید انجام دهید. 

ژاپنیروماجیمعنی

 1) これは山田さんのお金です。

۲) すみません。水をください。

۳) あの女の人は学生です。

۴) 金田さんは大学の先生です。

۵) 私は学生ではありません。

۶) あの女子学生۲۱です。

۷) 私の生ねん月日は۱۹۶۰ねん۳月۱۱日です。

 1) kore wa yamada-san no okane desu.

۲) sumimasen, mizu o kudasai.

۳) ano onnna no hito wa gakusei desu. 

۴) kanedasan wa daigaku no sensei desu

۵) watashi wa gakusei dewa arimasen.

۶) ano jo-shi-kou-sei ni juu-ichi desu. 

۷) watashi no sei-nen-ga-ppi  wa sen-kyuu-hyaku-roku nen san gatsu juu-ichi nichi desu.

 1) این پول یامادا-سان است

ببخشید، لطفا آب را [به من] بدهید (۲

آن دختر دانشجو است (۳

کانِدا-سان معلمِ دانشگاه است (۴

من دانشجو نیستم (۵

آن دختر دانشجو ۲۱ ساله است (۶

تاریخ تولد من سال ۱۹۶۰ ماه سوم روز یازدهم است (۷

 

خب حالا که کانجیا رو یاد گرفتی ! میتونی حدس بزنی هر کانجی چی بود دیگه درسته؟ برو به سوال پایین ببین چیکار میکنی:

سوالجواب

خب اینجا هم باید کانجی مناسبو حدس بزنی. کانجیشو با شمارش روی کاغذ بنویش و وقتی تموم شد یکسره برو چک کن جوابا رو 

ژاپنیروماجی

 

به تصویر زیر نگاه کنید. این یک تقویم از ماه دوم میلادی است. (تقویم رسمی ژاپن). در ژاپن چون هر روز از هفته به یک کانجی اختصاص دارد ، مرسوم است موقع خلاصه کردن ، کل کلمه را ننوشته و تنها به نوشتن کانجی نماد آن روز بستنده می کنند. حال در زیرِ عکس ، به سوالات زیر پاسخ بدهید.

سوالجواب

 ۱) ۲がつ۱۲にちなに曜日ようびですか? (روز۱۲ از ماه ۲ ام ، چند شنبه است؟)

 ۲) ۲がつ۱۵にちなに曜日ようびですか?

 ۳) ۲がつ۱۷にちなに曜日ようびですか?

 ۴) ۲がつ۲۱にちなに曜日ようびですか?

 ۵) ۲がつ۲۳にちなに曜日ようびですか?

 ۱) ۲۱۲ようです。

 ۲) ۲۱۵ようです。

 ۳) ۲۱۷ようです。

 ۴) ۲۲۱ようです。

 ۵) ۲۲۳ようです。

 خب خبببببببببببببب
این درس هم به پایان رسید. 
راضی بودید؟ سوالا رو تونستید جواب بدید؟ 
لطفا حرفاتون رو از طرف نظراته پایین با ما درمیون بذارین. تا درس بعدی خدانگهدار