کانجی درس سوم

 پیش نیاز: 
◼️ هیراگانا
◼️ کاتاکانا
درس قبلی: کانجی درس دوم
بازگشت به مسیر خودآموز ژاپنی

با درس سوم کانجی در خدمت شما هستیم. در این درس ما میخوایم روش نوشتن اعداد ژاپنی رو یاد بگیریم. و یاد بگیریم چطوری نوشته و خونده میشن. در این درس ما سنت شکنی کردیم و بجای ۱۰ کانجی در هر درس ، ۱۵ کانجی یاد دادیم. علتش این بود که ۵ تا کانجی اضافه (که قرار بود توی درسای دیگه بخونیم) ، به این اعداد مرتبط هستن به همین علت همرو توی یک درس جمع کردیم تا تمرینای جامع تری داشته باشیم. اگر فکر میکنید بعد از دیدن چارت های پایین، کانجی ها زیاد بودن و همه توی ذهنتون نرفت ، سعی کنید تمرینات پایینش رو انجام بدید تا کامل توی ذهنتون نهادینه شه.

اعداد تک رقمی

معنیاونیومی
(چینی)
کونیومی
(ژاپنی)
کانجیکانجی →به سمت کانجی → از نشانه
یکichiひと-つ
دوniふた-つ
سهsanみっ-つ
چهار

shi、
yon

よっ-つ
پنجgoいつ-つ
ششrokuむっ-つ
هفتshichi、
nana
なな-つ
هشتhachiやっ-つ
نُهku、
kyuu 
ここの-つ
دهjuuとう

هیاکو

hyaku,
byaku,
pyaku

هزار

sen,
zen

صد هزارman,
ban
まん
ینen
سال ، سن

 

nen

۲

 

۲۱معنیکونیومیاونیومی
یکひとつイチ
 
一つ
(ひと•つ)
یک (چیز)
一人
(ひと•り)
یک نفر/تنها یک شخص
一日
(いち•にち)
یک روز
一日
(つい•たち)
روز اول ماه(تلفظ استثناء)
一月
(いち•がつ)
اولین ماه
一年
(いち•ねん)
یک سال
  

 

۲۲معنیکونیومیاونیومی
دوフタ
 
二つ
(みっ•つ)
دوم (چیز)
二日
(みっ•か)
دو روز
二月
(に•がつ)
ماه دوم
二人
(ふた•り)
دو نفر

 

۲۳معنیکونیومیاونیومی
سهさんみっつ
 
三つ
(みっ•つ)
سوم (چیز)
三日
(みっ•か)
سه روز
三月
(さん•がつ)
ماه سوم
三人
(さん•にん)
سه نفر
三角
(さん•かく)
مثلث یا سه گوش
三年
(さん•ねん)
سه سال
  

 

۲۴معنیکونیومیاونیومی
چهارよっ、
よん、よ
四つ
(やま•だ)
چهارم (چیز)
 四日
(よっ•か)
چهار روز
 四月
(し•がつ)
ماه چهارم
 四人
(よ•にん)
چهار نفر
四年
(よ•ねん)
چهار سال
   

 

۲۵معنیکونیومیاونیومی
پنجいつ
五つ
(いつ•つ)
پنجم (چیز)
五日
(いつ•か)
پنج روز
五月
(ごが•つ)
ماه پنجم
五人
(ご•にん)
پنج نفر

 

۲۶معنیکونیومیاونیومی
ششむっロく、
ロッー
六つ
(むっ•つ)
ششم (چیز)
*六日
(むい•か)
روز ششم
六月
(ろく•がつ)
ماه ششم 
六人
(ろく•にん)
شش نفر
六年
(ろく•ねん)
شش سال
六本木
(ろっ•ぽん•ぎ)
روپپونگی (اسم منطقه)
  

 * استثنا

۲۷معنیکونیومیاونیومی
هفتななシチ

七つ
(なな•つ)
هفتم (چیز)
*七日
(なの•か)
هفت روز
七月
(しち•がつ)
ماه هفتم
七人
(しち•にん)
هفت نفر

 

۲۸معنیکونیومیاونیومی
هشتやっハチ、
ハッー
 
九つ
(ここの•つ)
هشتم (چیز)
九日
(よう•か)
هشت روز
九月
(はち•がつ)
ماه هشتم
九人
(はち•にん)
هشت نفر
九年
(はち•ねん)
هشت سال
九百
(はっ•ぴゃく)
هشتصد
八百屋
(や•お•や)
مغازه ی سبزیجات فروشی
 

 * استثنا

۲۹معنیکونیومیاونیومی
نهここのク、
キュウ
 
九つ
(ここの•つ)
نهم (چیز)
九日
(ここの•か)
هشت روز
九月
(く•がつ)
ماه نهم
九人
(きゅう•にん)
نه نفر
九年
(きゅう•ねん)
نه سال
九百
(きゅう•ひゃく)
۹۰۰
九州
(きゅう•しゅう)
کیوشو/نام مکان
 

 

۳۰معنیکونیومیاونیومی
دهとおジュウ、
ジュッ-/
ジッ-

(とう)
ده
十日
(とう•か)
ده روز
十月
(じゅう•がつ)
ماه نهم
十分な
(じゅう•ぶん•な)
به اندازه کافی

 

۳۱معنیکونیومیاونیومی
صد ヒャク、
-ビャク、
-ピャク
二百
(に•ひゃく)
۲۰۰
三百
(さん•びゃく)
۳۰۰
六百
(ろっ•ぴゃく)
۶۰۰
百科事典
(ひゃっ•か•じ•てん)
دایره المعارف

 

۳۲معنیکونیومیاونیومی
هزارセン、
ゼン
 
千円
(せん•えん)
۱۰۰۰ ین
二千
(さん•せん)
۲۰۰۰
三千
(さん•ぜん)
۳۰۰۰
千葉
(ち•は)
چیبا (نام منطقه)

 

۳۳معنیکونیومیاونیومی
ده هزار マン、
バン
 

(まん)
۱۰,۰۰۰
二万円
(に•まん•えん)
۲۰,۰۰۰ ین
万国
(まん•こく)
همه کشورها
万年筆
(まん•ねん•ひつ)
خودنویس

 

۳۴معنیکونیومیاونیومی
ین (واحد پول ژاپن) エン

(えん)
ین
百円
(ひゃく•えん)
۱۰۰ ین
五千円
(ご•せん•えん)
۵۰۰۰ ین
円高
(えん•だか)
گران شدن ین

 

۳۵معنیکونیومیاونیومی
سالとしネン
二千年
(に•せん•ねん)
سالِ ۲۰۰۰
来年
(らい•ねん)
سال آینده
今年
(こ•とし)
امسال
去年
(きょ•ねん)
سال گذشته

 

جملات هیراگانای زیر را به کانجی بنویسید

سوالجواب

بخش دوم یا II:

۱) ۲۰۲) ۳۰۰۳) ۶,۰۰۰۴) ۸۰,۰۰۰
۵) ۵۲۰۶) ۸۵۰۷) ۴۷,۰۰۰۸) ۱۰ سال
۹) ۱۰۰ سال۱۰) یک نفر۱۱) دو نفر۱۲) سه نفر
۱۴) چهار نفر۱۴) یک ماه  

 

بخش دوم:

سوالجواب

۱۵) روز اولِ ماه اول
(یکم ماه ژانویه)
۱۶) دوم ماه دوم
(دوم ماه فبریه)
۱۷) سوم ماه سوم
(سوم ماه مارچ)
۱۸) چهارم ماه چهارم
(چهارم ماه آپریل)
۱۹) پنجم ماه پنجم
(پنجم ماه می)
۲۰) ششم ماه ششم
(ششم ماه جوئن)
۲۱) هفتم ماه هفتم
(هفتم ماه جولای)
۲۲) هشتم ماه هشتم
(هشتم ماه آگوست)
۲۳) نهم ماه نهم
(نهم سپتامبر) 
۲۴) دهم ماه دهم
(دهم ماه اکتبر)
۲۵) ماه یازدهم
(نوامبر)
۲۶) ماه دوازدهم
(دسامبر)

  27) تاریخ تولد من ، ۱۷ ام ماه چهارم سال ۱۹۶۵ است.

کانجی های زیر را بخوانید

سوالجواب

۱) ۱۰۰۲) ۶,۹۰۰
۳) ۶۰۰۴) ۱۷,۰۰۰
۵) چهار ماه۶) ۸ سال
۷) سن استاد یامادا ۴۹ است.۸) [قیمت] این ماشین ۴۵۰,۰۰۰ است.
۹) آن کوه ۲۰۰۰ متر ارتفاع دارد.۱۰) یک سال ۳۶۵ روز است.

سوالجواب

۱) سوم ماه سوم (سوم مارچ)۲) ۲۴ ام ماه ششم (۲۴ ام ژوئن)
۳) سال ۱۹۸۵۴) ۰۳-۶-۳۴۶۹-۸۲۵۱
۵) امروز چهارشنبه نهم ماه نهم (سپتامبر) است۶) پنجم ماه ماه پنجم، روز کودکان است.
۷) جمعیت این کشور شش هزار ده هزار (۶۰میلیون) نفر است.۸) روز دوم از ماه هفتم (جولای) جمعه نیست.

 

 لینک های مفید:
درس قبلی: کانجی درس دوم
بازگشت به مسیر خودآموز ژاپنی
خب ممنون از اینکه توی این درس هم همراه ما بودین. لطفا توی نظرات بهم بگین چقدر از تمرینا رو درست حل کردین؟ 
و اگر سوال ، و یا انتقاد و پیشنهادی دارین ممنون میشم با ما در میان بذارین.

Tsubaki
زمانی که خودم با سختی ژاپنی رو یاد گرفتم یا درباره ی ژاپن مطالعه میکردم ، با خودم گفتم چرا من کاری نکنم تا کسانی که مثل منن به کنجکاوی هاشون راحت تر پاسخ ندن؟ این شد که بالاخره موفق شدم داروما رو تاسیس کنم. اینجا شما میتونید هرچیزی درباره ی ژاپن رو پیدا کنید! اگه مشغله ی کاریم بذاره، سعی میکنم زود به زود آپدیت کنم! و اینو بدونین نظرات و استقبال شما رابطه ی مستقیمی با انگیزه ی من برای آپدیت داره. پس یادتون نره حتما نظر بذارین. ممنون
guest
8 دیدگاه
جدیدترین ها
قدیمی ترین ها بیشترین امتیاز داده شده ها
دیدگاه های درون خطی
دیدن همه ی دیدگاه ها
ایلیا

شما تمام حروف کانجی رو اموزش میدین؟

سهیلا

سلام خیلی عالی بود ممنونم از اینکه به این خوبی کانجی ها رو آموزش میدید من خیلی خوب یاد گرفتم ازتون ممنونم.

Kamran

سلام
ببخشید میخواستم بدون اگه 短 پشت هر کلمه بزاریم معنی کوچیک میده مثل 短高校 یا 短大 یا قائده خودش داره

مهدی

واااای مرسی که هستین واقعا من برا کوفته برنجی ها سرچ کردم وارد سایتتون شدم ولی شما زبان هم درس میدین نمیدونین که من چقدر دنبال یه کتاب راجب زبان نوشتاری و مکالمه ژاپنی گشتم ولی پیدا نکردم واقعا شوکه شدم مرسی واقعا