درس چهارم た ち つ て と

چهارمین ستون از کاتاکاتا اختصاص دارد به ترکیب های “ت” دار

در این ترکیب ها دو استثنا وجود دارد. دومین و سومین دسته از این حروف استثنا می باشند.

برای حرف “تی” و “تو” در زبان ژاپنی نوشتاری وجود ندارد و تلفظ نمی شوند به جای آن از “چی” و “تسو” استفاده می شود. برای یادگیری تلفظشان روی پخش صدا در جدول پایین کلیک کنید.

صدا گذاری
totetsuchita

تـُـتـِـتسوچیتا
نحوه نوشتن
totetsuchita
اشتباهات متداول هنگام نوشتن
sshot-11
نمونه کلمه برای خواندن

くつ

した

そと

つくえ

ちかてつ

たかい

くつしたそとてつくえちかてつたかい

کفش

پایین/زیر

خارج

دست

میز

مترو

گران

Tsubaki
زمانی که خودم با سختی ژاپنی رو یاد گرفتم یا درباره ی ژاپن مطالعه میکردم ، با خودم گفتم چرا من کاری نکنم تا کسانی که مثل منن به کنجکاوی هاشون راحت تر پاسخ ندن؟ این شد که بالاخره موفق شدم داروما رو تاسیس کنم. اینجا شما میتونید هرچیزی درباره ی ژاپن رو پیدا کنید! اگه مشغله ی کاریم بذاره، سعی میکنم زود به زود آپدیت کنم! و اینو بدونین نظرات و استقبال شما رابطه ی مستقیمی با انگیزه ی من برای آپدیت داره. پس یادتون نره حتما نظر بذارین. ممنون