نقش ها در هیراگانا (قسمت اول)

حروف صدادار بلند

 صدای ā کشیده در حروف ژاپنی با اضافه کردن あ به بعد از آن حرف نشان داده می شود.

⟐ okāsan (مادر) おかあさん、

⟐ māmā (so-so) まあまあ


 صدای ایی (ii) کشیده با اضافه کردن い به بعد از آن حرف نشان داده می شود.

⟐ oniisan (برادر بزرگتر) おにいさん

⟐ ojiisan (پدربزرگ) おじいさん


 صدای ū کشیده با اضافه کردن う به بعد از آن حرف نشان داده می شود.

⟐ yūugata (اوایل شب) ゆうがた

⟐ chūgoku (چینی) ちゅうごく

⟐ kūki (هوا) くうき

⟐ taifū (طوفان)  たいふう


 صدای e اِ کشیده با اضافه کردن え به بعد از آن حرف نشان داده می شود.

⟐ onesan (خواهر بزرگتر)  おねえさん

در کلماتی که مبدا چینی دارند صدای ei به صورت えい نوشته می شود.

⟐ Eigo (انگلیسی) えいご

⟐ yumei (مشهور)  ゆうめい

⟐ sensei (معلم)  せんせい

⟐ gakusei (دانش آموز)  がくせい


 صدای ō کشیده با اضافه کردن う به بعد از آن حرف نشان داده می شود.

sayōnara (خدانگهدار)  さようなら

Dōmo arigatō gozaimasu (خیلی سپاگذارم)  どうも ありがとう ございます

در برخی از واژه های سنتی به صورت お نوشته می شوند.

ōkii (بزرگ)  おおきい

tō (ده)  とお

tōri (خیابان)  とおり

تمرین: واژه های زیر را به هیراگانا بنویسید.

✎ ۷٫ hāfu (خویشاوندی)✎ ۱٫ oishii (خوشمزه)
✎ ۸٫ hōfu (جاه طلبی)✎ ۲٫ hikōki (هواپیما)
✎ ۹٫ ginkō (بانک)✎ ۳٫ kiyō (ماهر)
✎ ۱۰٫ kōgi (سخنرانی)✎ ۴٫ Riyō (کاربرد)
✎ ۱۱٫ shingō (چراغ راهنمایی)✎ ۵٫  riyū (دلیل؛ سبب)
✎ ۱۲٫ biyōin✎ ۶٫ fūfu (زوج؛ زن و شوهر)

پاسخ
۷٫ はあふ (خویشاوندی)۱٫ おいしい (خوشمزه)
۸٫ ほおふ (جاه طلبی)۲٫ ひこおき (هواپیما)
۹٫ ごんこお (بانک)۳٫ きよお (ماهر)
۱۰٫ こおぎ (سخنرانی)۴٫ りよお (کاربرد)
✔ ۱۱٫ しんごお (چراغ راهنمایی)۵٫ りゆう (دلیل؛ سبب)
 ۱۲٫ びよおいん (آرایشگاه)۶٫ ふうふ (زوج؛ زن و شوهر)

همچنین قسمت دوم نقش ها در هیراگانا را در این جا ببینید

Tsubaki
زمانی که خودم با سختی ژاپنی رو یاد گرفتم یا درباره ی ژاپن مطالعه میکردم ، با خودم گفتم چرا من کاری نکنم تا کسانی که مثل منن به کنجکاوی هاشون راحت تر پاسخ ندن؟ این شد که بالاخره موفق شدم داروما رو تاسیس کنم. اینجا شما میتونید هرچیزی درباره ی ژاپن رو پیدا کنید! اگه مشغله ی کاریم بذاره، سعی میکنم زود به زود آپدیت کنم! و اینو بدونین نظرات و استقبال شما رابطه ی مستقیمی با انگیزه ی من برای آپدیت داره. پس یادتون نره حتما نظر بذارین. ممنون