درس یازدهم: ساعت ها

خب دوستان عزیزم . در این درس همراه شما هستیم تا باهم یادبگیریم چطوری ساعت رو به ژاپنی بخونیم. یا بپرسیم. بدون معطلی بریم سراغ اصل مطلب.

ساعت [時] [ji]

در ژاپنی برای خوندن خود ساعت، از واژه ی 時 یا ji استفاده می شود. شما این حرف رو به بعد از اعداد ۱ تا ۱۲ اضافه میکنید، و بعدش اون اعداد تبدیل به ساعت میشن! معنای این کلمه به همون معنای “ساعت” هست.

روش خواندن:

بعضی اعداد هستند که چند جور روش خواندن دارند، که در درس اعداد به آنها پرداخته ایم. هنوز به یاد میارید کدوم اعداد بودند؟ این سه عدد زیر بودند.

۴ yon, shi, yo よん、し、よ
۷ nana, shichi なな、しち
۹ kuu, ku きゅう、く

برای اینکه بتونیم بگیم چه جوری باید کدوم یک از اصوات رو برای خوندن انتخاب کنیم، به جدول زیر نگاه کنید

ساعت چهار yo-ji
ساعت هفت shichi-ji しち
ساعت نُه ku-ji

 

خب حالا نکته هایی که لازم بود یاد بگیریم رو یاد گرفتیم. بریم سراغ جدول ساعت ها:

ペルシア [فارسی] 日本語[ژاپنی] 読み[روماجی]
ساعت صفر
0時 (零時) rē-ji
ساعت یک
1時 (一時) ichi-ji
ساعت دو
2時 (二時) ni-ji
ساعت سه
3時 (三時) san-ji
ساعت چهار
4時 (四時) yo-ji
ساعت پنج
5時 (五時) go-ji
ساعت شش
6時 (六時) roku-ji
ساعت هفت
7時 (七時) shichi-ji
ساعت هشت
8時 (八時) hachi-ji
ساعت نُه
9時 (九時) ku-ji
ساعت ده
10時 (十時) jū-ji
ساعت یازده
11時 (十一時) jūichi-ji
ساعت دوازده
12時 (十二時) jūni-ji
ظهر (ساعت ۱۲)
正午 shōgo
چه ساعتی
何時 nan-ji
a.m (صبح)
午前 gozen
p.m (بعد از ظهر)
午後 gogo

 

دقیقه [分] [fun]

حرف 分 با تلفظ (fun یا pun ) رو به اعداد ژاپنی از ۱ تا ۶۰ اضافه کنید ، تا بتوانید اعداد رو به دقیقه بگویید.

علت اینکه گاهی فون، و گاهی پون بکار می رود، متغیر بودن اعداد می باشد.

درحالت کلی، اگر یکان اعداد

  •  شماره های ۲ ، ۵، ۷، ۹، باشد، ما fun رو بکار میبریم.
  • و اگر ۱، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰ باشد، ما pun به کار میبریم. 

عدد ۰分 میتواند در هر دو جور خوانده شود. [rē fun] یا [zero fun].

ペルシア [فارسی] 日本語 [ژاپنی] 読み [روماجی]
دقیقه صفر 0分 (〇分) rē-fun / zero-fun
یک دقیقه 1分 (一分) ip-pun
دو دقیقه 2分 (二分) ni-fun
سه دقیقه 3分 (三分) san-pun
چهار دقیقه 4分 (四分) yon-pun
پنج دقیقه 5分 (五分) go-fun
شش دقیقه 6分 (六分) rop-pun
هفت دقیقه 7分 (七分) nana-fun
هشت دقیقه 8分 (八分) hap-pun
نُه دقیقه 9分 (九分) kyū-fun
ده دقیقه 10分 (一〇分) jup-pun
یازده دقیقه 11分 (一一分) jūip-pun
بیست دقیقه ۲۰分 (二〇分) nijup-pun
بیست و سه دقیقه ۲۳分 (二三分) ni jūsan-pun
سی دقیقه ۳۰分 (三〇分) sanjup-pun
سی و پنج دقیقه ۳۵分 (三五分) sanjūgo-fun
چهل دقیقه ۴۰分 (四〇分) yonjup-pun
چهل و هفت دقیقه ۴۷分 (四七分) yonjūnana-fun
پنجاه دقیقه ۵۰分 (五〇分) gojup-pun
پنجاه و نُه دقیقه ۵۹分 (五九分) gojūkyū-fun
نیم (ساعت) han
چند دقیقه؟ 何分 nan-pun

ثانیه [秒] [byō]

بعد از [秒] [byō] عدد اضافه کنید

ペルシア [فارسی] 日本語 [ژاپنی] 読み [روماجی]
صفر ثانیه 0秒 zero-byō / rē-byō
یک ثانیه 1秒 ichi-byō
دو ثانیه 2秒 ni-byō
سه ثانیه 3秒 san-byō
چهار ثانیه 4秒 yon-byō
پنج ثانیه 5秒 go-byō
شش ثانیه 6秒 roku-byō
هفت ثانیه 7秒 nana-byō
هشت ثانیه 8秒 hachi-byō
نُه ثانیه 9秒 kyu-byō
ده ثانیه 10秒 jū-byō
یک دهم ثانیه ۰٫1秒 rē ten ichi-byō
دو صدم ثانیه ۰٫۰2秒 rē ten zeroni-byō
چند ثانیه؟ 何秒 nan-byō

مثال ها:

ساعت ۴:۳۰ صبح  Gozen yo-ji sanjup-pun  Gozen yo-ji han

ساعت ۹:۱۰ عصر   Gogo ku-ji jup-pun

ساعت ۷:۵۳   Shichi-ji gojūsan-pun

ساعت ۱۲ ظهر   Gogo jūni-ji / Shōgo

ساعت ۱۲ شب   Gozen rē-ji

 

مدت زمان [期間] [kikan]

日本語 [ژاپنی] [خواندن] 読み ペルシア [فارسی]
۳時間 san-jikan سه ساعت
何時間 nan-jikan برای چند ساعت ؟
۱۰分間 jup-punkan برای ده دقیقه
何分間 nan-punkan برای چند دقیقه؟
۵秒間 go-byōkan پنج ثانیه
何秒間 nan-byōkan برای چند ثانیه؟

برای پرسیدن طول یا مدت زمان ، [間] [kan] اضافه کنید

فعل های مرتبط

at یا دقیقا سر ساعتِ…
5時に ۵-ji ni سر ساعت پنج
just یا درست…
5時ちょうどに ۵-ji chōdo ni فقط سر ساعت ۵
حدودا…
5時頃に ۵-ji goro ni حدودا (یا طرف های) ساعت پنج
قبل از…
5分前 ۵-fun mae پنج دقیقه قبل
بعد از …
5分後 ۵-fun go بعد از پنج دقیقه
برای…
約5時間 yaku 5-jikan برای ۵ ساعت
چه زمانی؟
今、何時ですか? ima, nan-ji desuka? الان، چه ساعتی است؟
چقدر؟
どのくらいかかりますか? donokurai kakarimasuka? چقدر وقت می گیرد؟
Tsubaki
زمانی که خودم با سختی ژاپنی رو یاد گرفتم یا درباره ی ژاپن مطالعه میکردم ، با خودم گفتم چرا من کاری نکنم تا کسانی که مثل منن به کنجکاوی هاشون راحت تر پاسخ ندن؟ این شد که بالاخره موفق شدم داروما رو تاسیس کنم. اینجا شما میتونید هرچیزی درباره ی ژاپن رو پیدا کنید! اگه مشغله ی کاریم بذاره، سعی میکنم زود به زود آپدیت کنم! و اینو بدونین نظرات و استقبال شما رابطه ی مستقیمی با انگیزه ی من برای آپدیت داره. پس یادتون نره حتما نظر بذارین. ممنون
guest
0 دیدگاه
دیدگاه های درون خطی
دیدن همه ی دیدگاه ها