درس هفدهم シャ シュ ショ / ジャ ジュ ジョ

シャ シュ ショ
ジャ ジュ ジョ

درس شانزدهم. ترکیبای ک و گ دار. بریم که شروع کنیم

صدا گذاری

ショ

シュ

シャ

sho shu sha
کیـُ کیو کیا

 

صدا گذاری

ジョ

ジュ

ジャ

jo ju ja
کیـُ کیو کیا

d

 

بخوانید
シャワー シャーペン ローション
دوش (حمام) مداد نوکی لوسیون
shower sharp-pen / mechanical pen lotion

 

بخوانید
パジャマ ジュース ジャム
پیرژامه آبمیوه مربا
pajamas Juice jam

خب این درس هم به پایان رسید. ممنون از اینکه با ما هستین.