درس بیستم  みゃ  りゃ

صدا گذاری

みょ

みゅ

みゃ

myo myu mya
میـُ میو میا
صدا گذاری

りょ

りゅ

りゃ

ro ryu rya
رُ ریو ریا
نمونه کلمه برای خواندن

みゃく

みょうじ

みゅ

نبض

فامیلی ژاپنی

نمونه کلمه برای خواندن

りょこう

りゅう

りゃ

سفر

اژدها

Tsubaki
زمانی که خودم با سختی ژاپنی رو یاد گرفتم یا درباره ی ژاپن مطالعه میکردم ، با خودم گفتم چرا من کاری نکنم تا کسانی که مثل منن به کنجکاوی هاشون راحت تر پاسخ ندن؟ این شد که بالاخره موفق شدم داروما رو تاسیس کنم. اینجا شما میتونید هرچیزی درباره ی ژاپن رو پیدا کنید! اگه مشغله ی کاریم بذاره، سعی میکنم زود به زود آپدیت کنم! و اینو بدونین نظرات و استقبال شما رابطه ی مستقیمی با انگیزه ی من برای آپدیت داره. پس یادتون نره حتما نظر بذارین. ممنون