درس پنجم な に ぬ ね の

ستون پنجم از الفبای هیراگانا اختصاص داره به ترکیب های ” ن ”  دار، توجه کنید حرف ن تنها حرف توی زبان ژاپنیه که ساکن داره. البته آموزش حرف ساکن “ن” توی این درس نیست به وقتش خدمتتون ارائه میکنم.

خب و اینم درس پنجم:

صدا گذاری

no

ne

nu

ni

na

نـُ

نـِ

نو

نی

نا

نحوه نوشتن
nonenunina
اشتباهات متداول هنگام نوشتن
sshot-11
نمونه کلمه برای خواندن

さかな

いぬ

ねこ

くに

この

あなた

さかないぬねこくにこのあなた

ماهی

سگ

گربه

کشور

این

تو