درس هشتم や ゆ よ

این ستون؛ کمی عجیب و غریب به نظر می آید، نه؟! فقط سه حرف الفبا در آن است و از ترکیب های “یی” و “یه” خبری نیست!

ما این دو حرف رو که توی ستون جاشون خالیست با ترکیب حروف های دیگه پوششون میدیم و این ها شکل نوشتاری ندارند!

صدا گذاری

yo

yu

ya

یُـ

یو

یا

نحوه نوشتن
yoyuya
اشتباهات متداول هنگام نوشتن
sshot-27
نمونه کلمه برای خواندن

へや

よみます

ゆき

やま

01032002

اتاق

خواندن

برف

کوه