درس نوزدهم ひゃ びゃ ぴゃ

صدا گذاری

ひょ

ひゅ

ひゃ

hyo hyu hya
هیـُ هیو هیا
صدا گذاری

びょ

びゅ

びゃ

byo byu bya
بیـُ بیو بیا
صدا گذاری

ぴょ

ぴゅ

ぴゃ

pyo pyu pya
پیـُ پیو پیا
نمونه کلمه برای خواندن

ひょうざん

ひゃくえん

ひゅ

کوه یخی

صد ین

نمونه کلمه برای خواندن

びょういん

さんびゃく

びゅ

بیمارستان

سیصد

نمونه کلمه برای خواندن

はっぴゃく

ぴょ

ぴゅ

هشتصد

Tsubaki
زمانی که خودم با سختی ژاپنی رو یاد گرفتم یا درباره ی ژاپن مطالعه میکردم ، با خودم گفتم چرا من کاری نکنم تا کسانی که مثل منن به کنجکاوی هاشون راحت تر پاسخ ندن؟ این شد که بالاخره موفق شدم داروما رو تاسیس کنم. اینجا شما میتونید هرچیزی درباره ی ژاپن رو پیدا کنید! اگه مشغله ی کاریم بذاره، سعی میکنم زود به زود آپدیت کنم! و اینو بدونین نظرات و استقبال شما رابطه ی مستقیمی با انگیزه ی من برای آپدیت داره. پس یادتون نره حتما نظر بذارین. ممنون
guest
0 دیدگاه
دیدگاه های درون خطی
دیدن همه ی دیدگاه ها