درخت ساکورا

درخت ساکورا یا شکوفه گیلاس از زیباترین درخت های تزیینی ژاپن [و دنیا] می باشد که درخت بومی ژاپن نیز هست. این درخت با اینکه میوه نمی دهد و جنبه تزیینی دارد ولی شکوفه های بینهایت زیاد و زیبا رنگی می دهد که به بعلت ازدیاد این درخت در ژاپن ، یکی از جنبه های توریستی بهار ژاپن به حساب می آید.

درخت ساکورا ژاپن
درخت ساکورا ژاپن
درخت ساکورا ژاپن
درخت ساکورا ژاپن
درخت ساکورا ژاپن
درخت ساکورا ژاپن
درخت ساکورا ژاپن
درخت ساکورا ژاپن
درخت ساکورا ژاپن
درخت ساکورا ژاپن
درخت ساکورا ژاپن
درخت ساکورا ژاپن
درخت ساکورا ژاپن
درخت ساکورا ژاپن
درخت ساکورا ژاپن
درخت ساکورا ژاپن
درخت ساکورا ژاپن
درخت ساکورا ژاپن
درخت ساکورا ژاپن
درخت ساکورا ژاپن