بازی هانتسوکى چیست

همچنین ببینید: بازی کاگومه کاگومه
بازی هانتسوکى (羽根突き) یکى از بازى هاى سنتى ژاپنى است که مشابه بدمینتون اما بدون نت است. این بازى یک پدال چوبى با نام هاگوایتا (hagoita)، و یک توپ پردار با رنگ روشن (مخصوص بازى بدمینتون) دارد و در سال جدید توسط دختران انجام میشود.

hanetsuki
نوعی هاگوایتا و توپ آن

هانتسوکى را میتوان در دو روش بازى کرد:

  1. یک نفر تلاش میکند براى گرفتن توپ پردار تا زمانى که در هواست.
  2. دو نفر چوبى را جلو و عقب میبرند تا زمانى که موفق به ضربه زدن به توپ پردار شوند.

بازیکنانى که موفق به ضربه زدن به توپ پردار شدند روى صورت آنها با جوهر هند علامت گذارى میشود و توپ دیگرى در هواست و بازیکنان براى دریافت آن تلاش میکنند.

هر چند هانتسوکى زیاد محبوب نیست اما مردم بازى هانتسوکى را انجام میدهند.

هاگوایتا هاى تزئینى معمولا در سراسر ژاپن به فروش میرسند و همچنین به عنوان رختکوب oibane” 追い羽根; 追羽根; 追羽子”. یا 【おいばね】شناخته میشوند و با توپ پردار با آنها بازى میکنند.
در ابتدا در این بازى اغلب گیلاس به عنوان توپ پردار مورد استفاده قرار میگرفت.

هانتسوکى بعضى اوقات داراى تصاویر کابوکى است که نوازندگان تئاتر در آن هستند.

kabuki
کابوکی – نوعی نمایش که در ژاپن رواج دارد
photo_2017-01-30_19-05-08
هاگوایتای تزئینی و توپ آن
atc-002410
نوعی هاگوایتا
178k165fPlayingHanetsuki
بانوان درحال بازی هانتسوکی
hanetsuki (4)
بانوان درحال بازی هانستوکی
بازی هانتسوکی

 

hanetsuki (2)
هاگوایتای تزئینی
hanetsuki (5)
توپ بازی هانتسوکی