اعداد در کانجی

در این درس شما با حروف کانجی اعداد ژاپنی آشنا می شوید.توجه: در این درس دو نوع اونیومی کانجی به شما ارائه می شود. اولی اونیومی شما کانجی را در ادبیات چینی می خوانید و در کونیومی شما آن کانجی را در زبان ژاپنی مطالعه می کنید.

برای مثال:  (音読(おんよ)み; روش خواندن به چینی) ||| (訓読(くんよ)み: روش خواندن به ژاپنی).

一-order.gif
معنی: یک
اونیومی: イチ・イツ
کونیومی : ひと(つ)
استثنا در خواندن: つい
دیگر روش های خواندن این کانجی: かず, い, いっ, いる, かつ, かづ, てん, はじめ, ひ, ひとつ, まこと
二-order.gif
معنی: دو
اونیومی:
کونیومی : ふた(つ)
دیگر روش های خواندن این کانجی: おと, つぐ, にい, は, ふ, ふたつ, ふだ, わ
三-order.gif
معنی: سه
اونیومی: サン
کونیومی : みっ(つ)
دیگر روش های خواندن این کانجی: か, さ, さい, さえ, さぶ, ざ, ざえ, ざぶ, そう, ぞ, ただ, みつ, みん, も, や
四-order.gif
معنی: چهار
اونیومی:
کونیومی : よっ(つ)・よ(つ)・よん・よ
دیگر روش های خواندن این کانجی: あ, つ, よつ
五-order.gif
معنی: پنج
اونیومی:
کونیومی : いつ(つ)
دیگر روش های خواندن این کانجی: い, さ, さつ, ち, ふ, み, め
六-order.gif
معنی: شش
اونیومی: ロク
کونیومی : むっ(つ), む(つ)
دیگر روش های خواندن این کانجی: く, むつ, ろっ, ろつ
七-order.gif
معنی: هفت
اونیومی: シチ
کونیومی : なな(つ)
دیگر روش های خواندن این کانجی: し, しっ, な, ひち
八-order.gif
معنی: هشت
音読み: ハチ
کونیومی : やっ(つ), よう, や
دیگر روش های خواندن این کانجی: な, は, はっ, はつ, やち, やつ
九-order.gif
معنی: نُه
اونیومی: キュウ, ク
کونیومی : ここの(つ)
دیگر روش های خواندن این کانجی: いちじく, いちのく, この, ひさし
十-order.gif
معنی: ده
اونیومی: ジュウ, ジッ
کونیومی : とお, と
دیگر روش های خواندن این کانجی: い, か, ぎ, さ, し, そ, そう, ち, とう, ね, ま, る, わ
百-order.gif
معنی: صد
اونیومی: ヒャク, ビャク, ピャク
کونیومی : もも
دیگر روش های خواندن این کانجی: お, ど, どう, なり, ひゃっ, ひゅく, も, もんど, ゆ
千-order.gif
معنی: هزار
اونیومی: セン、ゼン
کونیومی :
دیگر روش های خواندن این کانجی: かず, ゆき
万-order.gif
معنی: ده هزار
اونیومی: マン、バン
کونیومی : よろず

 

Tsubaki
زمانی که خودم با سختی ژاپنی رو یاد گرفتم یا درباره ی ژاپن مطالعه میکردم ، با خودم گفتم چرا من کاری نکنم تا کسانی که مثل منن به کنجکاوی هاشون راحت تر پاسخ ندن؟ این شد که بالاخره موفق شدم داروما رو تاسیس کنم. اینجا شما میتونید هرچیزی درباره ی ژاپن رو پیدا کنید! اگه مشغله ی کاریم بذاره، سعی میکنم زود به زود آپدیت کنم! و اینو بدونین نظرات و استقبال شما رابطه ی مستقیمی با انگیزه ی من برای آپدیت داره. پس یادتون نره حتما نظر بذارین. ممنون
guest
0 دیدگاه
دیدگاه های درون خطی
دیدن همه ی دیدگاه ها