درس نهم ら り る れ ろ

با سلام

ستون هفتم از جدول کاتاکانا ترکیب های “م” دار را شامل می شود. در این ترکیب ها هیچ استثنای تلفظی ای وجود ندارد اما یکم به نحوه نوشتن ها دقت بشه چون مشابهات زیاد دارن

صدا گذاری

rorerurira
رُرِروریرا
نحوه نوشتن
rorerurira
اشتباهات متداول هنگام نوشتن
capture_2016_09_08_20_04_23_234
نمونه کلمه برای خواندن

しろい

はれ

はる

くすり

おてら

%e3%81%97%e3%82%8d%e3%81%84%e3%81%af%e3%82%8c%e3%81%af%e3%82%8b%e3%81%8f%e3%81%99%e3%82%8a%e3%81%8a%e3%81%a6%e3%82%89

سفید

آسمان صاف

 بهار

 دارو

معبد