درس دوازدهم が ぎ ぐ げ ご

خب

حروف اصلی هیراگانا تموم شد. حالا میخایم یه سری از صداهای جدید رو شروع کنیم که به دسته ی دایکوون (Dakuon) معروف هست. این نوع از صداها با آمدن دابل آپاستروف به سر حروف تبدیل به صداهای جدیدی می شوند. از اینجا یادگیری آسان تر و روند آن در هیراگانا تندتر می شود. از آنجایی که در درس های قبلی نحوه ی نوشتن و غلط های نوشتاریاین حروف آموزش داده شده دیگر نوشته نمی شود.

صدا گذاری

gogegugiga
گُگِگوگیگا
نمونه کلمه برای خواندن

かぐ

 かぎ

おんがく

まんが

capture_2016_10_24_21_56_57_574%e3%81%8b%e3%81%8e%e3%81%be%e3%82%93%e3%81%8c%e3%81%be%e3%82%93%e3%81%8c

مبلمان

 کلید

 موسیقی

مانگا

ごご

にほんご

おみやげ

capture_2016_10_24_21_57_04_222capture_2016_10_24_21_57_08_836%e3%81%8a%e3%81%bf%e3%82%84%e3%81%92

بعدازظهر(ب.ظ)

ژاپنی

پیشکش