کیمونو از سبک رسمی تا غیر رسمی گستردگی زیادی دارد. سطح زندگی بانوان عمدتا از روی الگوی پارچه و رنگ تعیین می شود. کیمونوی زنان متاهل آستین کوتاه تری نسبت به مجرد ها دارد. به عبارت دیگر آستین بلند نشانه ی این است که آن شخص ازدواج نکرده است! ابریشم، مطلوب ترین و رسمی ترین نوع پارچه برای دوخت کیمونو به حساب می آید. کیمونوی ساخته شده از پنبه و پلی استر معمولا در سبک های غیر رسمی به کار برده می شوند. با داروما همراه باشید تا با هم نگاهی اجمالی به انواع کیمونو ی بانوان داشته باشیم

بسیاری از بانوان مدرن ژاپنی فاقد مهارت لازم جهت پوشیدن کیمونو می باشند. لباس کیمونوی بانوان متشکل از ۱۲ قطعه جداگانه یا بیشتر است که پوشیدن آن به مهارت های خاصی نیاز دارد. در ژاپن سالیانه چند مناسبت برگزار می شود که پوشیدن کیمونو در آن جایز تر است. بنابراین بانوان سعی میکنند برای چنین شب های خاصی به مغازه های خرید کیمونو یا آرایشگاه مراجعه کنند تا خود را آراسته کنند. انتخاب نوع مناسب کیمونو نیاز به دانش نمادگرایی و ظریف پیام های اجتماعی پوشاک دارد و منعکس کننده سن زن، وضعیت تاهل و سطح تشریفات آن شخص است.

جزئیات