نقش ها در هیراگانا (قسمت دوم)

تشدید

تشدید (kk, pp, ss, و tt) به وسیله ی گذاشتن っی کوچک قبل از حرفی باید به صورت تشدید خوانده شود  نمایش داده می شود. با っ ی کوچک زبان برای تشدید حرف بعدی آماده می شود.

✎ ۸٫ kippu (بلیت)✎ ۱٫ gakkō (مدرسه)
✎ ۹٫ ippon (یک چیز بلند)✎ ۲٫ ikkai (یک بار)
✎۱۰٫ ippiki (یک حیوان کوچک)✎ ۳٫ ikko (یک چیز کوچک)
✎ ۱۱٫ zasshi (مجله)✎ ۴٫ roppyakuen (ششصد)
✎ ۱۲٫ issatsu (یک کتاب)✎ ۵٫  juppun (ده دقیقه)
✎ ۱۳٫ Chotto matte kudasai (یک لحظه صبر کنید)✎ ۶٫ Irasshaimase (خوش آمدید)
✎ ۱۴٫ Ganbatte kudasai✎ ۷٫ Itte rasshai (به سلامت)
پاسخ
✔ ۸٫ きっぷ (بلیت)۱٫ がっこ (مدرسه)
۹٫ いっぽん (یک چیز بلند)۲٫ ひこおき (یک بار)
۱۰٫ いっぴき (یک حیوان کوچک)۳٫ きよお (یک چیز کوچک)
۱۱٫ ざっし (مجله)۴٫ ろっぴゃくえん (ششصد)
✔ ۱۲٫ いっさつ (یک کتاب)۵٫ じゅっぷん (ده دقیقه)
۱۳٫ ちょっとまってください(یک لحظه صبر کنید)۶٫ いらっしゃいませ(خوش آمدید)
۱۴٫ がんばってください (موفق باشید)۷٫ いってらっしゃい (به سلامت)

ji و zu معمولا به صورت じ و ず نوشته می شوند اما در بعضی موارد، به صورت سنتی نوشته، ぢ و づ نوشته می شود.

✎ ۳٫ chizu (نقشه)✎ ۱٫ sanji (ساعت ۰۳:۰۰)
✎ ۴٫ mizu (آب)✎ ۲٫ jisho (لغتنامه)
پاسخ
✔ ۳٫ ちづ(بلیت)۱٫ さんぢ(مدرسه)
۴٫ みづ(یک چیز بلند)۲٫ ぢしょ(یک بار)

wa ای که تلفظ می کنیم گاهی به صورت は, نوشته می شود، نه わ

✎ ۱٫ Kyo wa doyobi desu. (امروز شنبه است)

✎ ۲٫ Watashi wa nihonjin desu. (من ژاپنی هستم)

✎ ۳٫ Watashi wa nihonjin dewa arimasen. (من ژاپنی نیستم)

پاسخ

۱٫  きょうどようびです。

✔ ۲٫ わたしにほんじんです。

✔ ۳٫  わたしにほんじんでわありません

اُ در بعضی تلفظ ها به صورت お نوشته نمی شود بلکه به صورت を نوشته می شود.

✎ ۱٫ osake o nomimasu.  (من ساکه را مینوشم.)

✎ ۲٫ Sore o misete kudasai.  (آن را به من نشان دهید.)

✎ ۳٫ Kore o kudasai.  (آن را به من بدهید.)

پاسخ

۱٫  おさけを のみます。

۲٫  それをみせてください。

۳٫  これをください。

اِ در بعضی تلفظ ها به صورت え نوشته نمی شود بلکه به صورت へ نوشته می شود.

✎ ۱٫ Shibuya e ikimasu. (به شیبویا می روم)
✎ ۲٫ Doko e ikimasuka. (به کجا می روی؟)
✎ ۳٫ Kyoto e ikimasu. (به کیوتو می روم)

پاسخ

۱٫  しぶやへ いきます。(به شیبویا می روم)

۲٫  どこへいきますか?(به کجا می روی؟)

۳٫  きょとへいきます。(به کیوتو می روم)

همچنین قسمت اول نقش ها در هیراگانا را در این جا ببینید