دوست عزیزم ؛ بهتر است برای یادگیری زبان ژاپنی از طریق مسیر زیر یادگیری رو شروع کنی. اگه موافقی بزن بریم  😉

 

 

ماه اول: یادگیری هیراگانا
خب خب استارت کار اینجاست. الان باید شروع کنی درس به درس طبق تیتر های زیر پیش بری تا کم کم بتونی توی خوندن و نوشتن ژاپنی قوی شی

✔️ روز اول : あ い う え お

✔️ روز دوم:  か き く け こ

✔️ روز سوم:  さ し す せ そ

خب خب خدا قوت رفیق! تا الان تونستی خیلی خوب بیای بالا. الان دیگه وقت آزمون و خطاست. به روز چهارم برو تا قدرت خودت رو توی خوندن کلمات ژاپنی بسنجی. دوستم دقت کن لینک گوگلِ کلمه ها برای اینه که تو صدای کلمات رو واضح و صحیح بشنوی ؛ به معنایی که گوگل برات میاره کاری نداشته باش و بهشون دقت نکن! ببینم تو این مرحله ؛ چند مَرده حلاجی

✔️ روز چهارم:  لغات سه روز اول

خب چطور بود؟ راضی بودی؟ اگه راضی بودی بهتره بری سراغ روزهای بعدی. اگر حس کردی هنوز نیاز به کار کردن داری ؛ بهتره دوباره حروف رو مرور کنی و دوباره بری توی روز چهارم و تواناییت رو اندازه بگیری.اگه آماده ای برای درس بعدی ؛ Let’s Go !

✔️ روز پنجم: た ち つ て と

✔️ روز ششم: な に ぬ ね の

✔️ روز هفتم: は ひ ふ へ ほ

✔️ روز هشتم: لغات سه درس اخیر

خسته نباشی. حالا که تا اینجا اومدی لازمه یه نکته ای رو بهت بگم ! از این به بعد توی همه ی جمع بندیا ؛ که از درس های اخیر سوال میاد ؛ علاقه بر سه درسی که جدید یاد گرفتی ؛ حرف هایی که قبلا یاد گرفتی هم استفاده میشه. پس فک نکن میتونی در بری و فراموش کنی هااااا 😉😛

✔️ روز نهم: ま め む み も

✔️ روز دهم: や ゆ よ

✔️ روز یازدهم: ら り る れ ろ

✔️ روز دوازدهم:  わ ゐ ゑ を ん

✔️ روز سیزدهم: لغات چهار درس اخیر

پاینده باشی. خب حالا یه مژده برات دارم. تو هیراگانا هرچی حرف جدید بود که باید یاد میگرفتی ؛ یاد گرفتی، از الان به بعد هرچی یاد میگیری مربوط به دو نقطه دادن به بالای حروفه ! اینا دیگه راحته دیگه نه ؟! برو ببینم چه میکنی

✔️ روز پانزدهم: が ぎ ぐ げ ご

✔️ روز شانزدهم: ざ じ ず ぜ ぞ

✔️ روز هفدهم:  だ ぢ づ で ど

✔️ روز هجدهم:  ぼ ぽ …

✔️ روز نوزدهم:  لغات درس دوازده تا پانزده

چه حسی داری ؟ حروفی که با دونقطه ساخته میشدن تموم شدن ! فقط مونده یه چند تا صدای بلند ؛  که با ترکیبه صداهایی که قبلا یاد گرفتی ساخته میشه. بزن بریم تو کارش !

✔️ روز بیستم: きゃ きゅ きょ / ぎゃ ぎゅ ぎょ 

✔️ روز بیست و دوم: しゃ しゅ しょ / じゃ じゅ じょ

✔️ روز بیست و سوم: ちゃ ちゅ ちょ / にゃ にゅ にょ 

✔️ روز بیست و چهارم: لغات سه درس اخیر

✔️ روز بیست و پنجم ひゃ ひゅ ひょ / びゃ びゅ びょ / ぴゃ ぴゅ ぴょ 

✔️ روز بیست و ششم: みゃ みゅ みょ / りゃ りゅ りょ 

✔️ روز بیست و هفتم: لغات دو درس اخیر

✔️ روز بیست و هشتم: نقش ها در هیراگانا (قسمت اول)

✔️ روز بیست و نهم: نقش ها در هیراگانا (قسمت دوم)

هوررررررررااااااااااااااااااااااااا! دست مریزاد بابا ! بالاخره هیراگانا رو تموم کردیییییی! چه حسی داری ؟ خوشحالی ؟ الان میدونی وقت چیه؟ پاشو یه چایی  برای خودت بریز و یه خسته نباشید به خودت بگو. تو این یک ماه حسسسابی انرژی صرف کردی ! اما یه چیزو یادت نره دوسته من ؛ سعی کن برای یادگیری زبان ژاپنی ؛ شعر هایی که به زبان ژاپنی حفظی رو (هرچند ناقص و نادرست!)؛ روی کاغذ بیاری ؛ اینطوری کم کم هیراگانا مثل زبان فارسی تو ذهنت جا میفته ! اوایل سخته ولی بعدش کم کم عادت میکنی ! و یه چیز دیگه ! نظرات و پیشنهادات خودت رو میتونی از طریق همین زیر با ما در میون بذاری. ممنون از این یک ماهی که با ما گذروندی. بازم با دوره ی آموزشی جدید برمیگردیم !

 
 

ماه دوم: یادگیری کاتاکانا
خب به سلامتی رسیدیم به

✔️ روز سی ام: ア イ ウ エ オ

✔️ روز سی و یکم: コ ケ ク キ カ

✔️ روز سی و دوم:  サ シ ス セ ソ

خب خب خدا قوت رفیق! تا الان تونستی خیلی خوب بیای بالا. الان دیگه وقت آزمون و خطاست. به روز چهارم برو تا قدرت خودت رو توی خوندن کلمات ژاپنی بسنجی. دوستم دقت کن لینک گوگلِ کلمه ها برای اینه که تو صدای کلمات رو واضح و صحیح بشنوی ؛ به معنایی که گوگل برات میاره کاری نداشته باش و بهشون دقت نکن! ببینم تو این مرحله ؛ چند مَرده حلاجی

✔️ روز سی و سوم:  لغات سه روز اول

خب چطور بود؟ راضی بودی؟ اگه راضی بودی بهتره بری سراغ روزهای بعدی. اگر حس کردی هنوز نیاز به کار کردن داری ؛ بهتره دوباره حروف رو مرور کنی و دوباره بری توی روز چهارم و تواناییت رو اندازه بگیری.اگه آماده ای برای درس بعدی ؛ Let’s Go !

✔️ روز سی و چهارم: タ チ ツ テ ト

✔️ روز سی و پنجم: ナ ニ ヌ ネ ノ

✔️ روز سی و ششم: ハ ヒ フ ヘ ホ

✔️ روز سی و هفتم: لغات سه درس اخیر

خسته نباشی. حالا که تا اینجا اومدی لازمه یه نکته ای رو بهت بگم ! از این به بعد توی همه ی جمع بندیا ؛ که از درس های اخیر سوال میاد ؛ علاقه بر سه درسی که جدید یاد گرفتی ؛ حرف هایی که قبلا یاد گرفتی هم استفاده میشه. پس فک نکن میتونی در بری و فراموش کنی هااااا 😉😛

✔️ روز سی و هشتم:  ハ ヒ フ ヘ ホ

✔️ روز سی و نهم: マ ミ ム メ モ

✔️ روز چهلم: ヤ ユ ヨ

✔️ روز چهل و یکم:  ラ リ ル レ ロ

✔️ روز چهل و دوم: لغات چهار درس اخیر

پاینده باشی. خب حالا یه مژده برات دارم. تو هیراگانا هرچی حرف جدید بود که باید یاد میگرفتی ؛ یاد گرفتی، از الان به بعد هرچی یاد میگیری مربوط به دو نقطه دادن به بالای حروفه ! اینا دیگه راحته دیگه نه ؟! برو ببینم چه میکنی

✔️ روز پانزدهم: ガ ギ グ ゲ ゴ

✔️ روز شانزدهم: ザ ジ ズ ゼ ゾ

✔️ روز هفدهم:  ダ ヂ ヅ デ ド

✔️ روز هجدهم:  バ ビ ブ ベ ボ / パ ピ プ ペ ポ

✔️ روز نوزدهم:  لغات درس دوازده تا پانزده

چه حسی داری ؟ حروفی که با دونقطه ساخته میشدن تموم شدن ! فقط مونده یه چند تا صدای بلند ؛  که با ترکیبه صداهایی که قبلا یاد گرفتی ساخته میشه. بزن بریم تو کارش !

✔️ روز بیستم: キャ キュ キョ / ギャ ギュ ギョ 

✔️ روز بیست و دوم: シャ シュ ショ / ジャ ジュ ジョ

✔️ روز بیست و سوم: チャ チュ チョ / ニャ ニュ ニョ

✔️ روز بیست و چهارم: لغات سه درس اخیر

✔️ روز بیست و پنجم ヒャ ヒュ ヒョ / ビャ ビュ ビョ / ピャ ピュ ピョ

✔️ روز بیست و ششم: ミャ ミュ ミョ / リャ リュ リョ  

✔️ روز بیست و هفتم: لغات دو درس اخیر

✔️ روز بیست و هشتم: نقش ها در کاتاکانا (قسمت اول)

✔️ روز بیست و نهم: نقش ها در کاتاکانا (قسمت دوم)