شب یلدا ی ژاپنی ها

معمولاً میان ما ایرانیان این باور وجود دارد که شب یلدا سنتی است ایرانی و ایرانیان تنها ملتی هستند که یلدا دارند، اما یلدا در ژاپن نیز وجود دارد و بخشی از سنت مردمان سرزمین آفتاب تابان را تشکیل می دهد.

همچنین ببینید : شیچی گو سان

این شب در زبان ژاپنی “توئوجی” نامیده می شود و سنت و اداب مخصوص به خود را هم دارد. یکی از این آداب سنتی گرفتم حمام نارنج است. به طوری که وان یا خزینه حمام را پر از نارنج می کنند. گرما و بخار آب با پوست نارنج که برخورد می کند، رایحه ای خوش را در فضا پخش می کنند. ژاپنی ها در هر یلدا (توئوجی) به این حمام می روند و جانی تازه می کنند.

خوردن میوه و سبزی هم بخش دیگری از “توئوجی” را تشکیل می دهد. البته این رسم میان جوانان تا حدودی دیگر رواج خود را از دست داده‌است.
تصویر زیر بیانگر حمام نارنج است.

narenj-2 - Copy