صدا گذاری

ひょ

ひゅ

ひゃ

hyo hyu hya
هیـُ هیو هیا

 

صدا گذاری

びょ

びゅ

びゃ

byo byu bya
بیـُ بیو بیا

 

 

صدا گذاری

ぴょ

ぴゅ

ぴゃ

pyo pyu pya
پیـُ پیو پیا

 

 

نمونه کلمه برای خواندن

ひょうざん

ひゃくえん

ひゅ

کوه یخی

صد ین

 

 

نمونه کلمه برای خواندن

びょういん

さんびゃく

びゅ

بیمارستان

سیصد

 

 

نمونه کلمه برای خواندن

はっぴゃく

ぴょ

ぴゅ

هشتصد

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند *
شما می توانید از این استفاده کنید HTML برچسب ها و ویژگی ها: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>