ستون ششم از جدول هیراگانا ترکیب هایی است که با “ه” ساخته می شوند. دقت کنید در این ستون نیز یک استثناء وجود دارد و آن مربوط به حرف سوم است، حرف سوم به جای “هو” ، باید فو” خوانده شود. البته نه به طور کامل یعنی به جای این که لبتان را با دندان تماس داده و حرف فو را بگویید، فقط کمی لب ها را غنچه کنید و فو را تلفظ کنید. یعنی چیزی بینابین هو و فو ؛ به نحوه ی تلفظ در جدول صداگذاری دقت کنید

صدا گذاری

ho

he

fu

hi

ha

هـُـ

هـِـ

فو

هی

ها

نحوه نوشتن
ho he fu hi ha
اشتباهات متداول هنگام نوشتن
Wrongs
نمونه کلمه برای خواندن

ほし

へた

さいふ

ひと

はこ

ほし へた さいふ ひと はこ

ستاره

ضعیف بودن در چیزی

کیف پول

شخص

جعبه

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند *
شما می توانید از این استفاده کنید HTML برچسب ها و ویژگی ها: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>